HUR HELOSAN
BERÖR PLANETEN

Hållbarhet har en betydelsefull del i HELOSAN®´s värdegrund. Vi försöker att ständigt interagera med vår värld på de mest försiktiga sätten, för att skapa hudvård som skyddar både vår hud och natur. Vår aktsamma inställning till miljön och vårt engagemang för naturen sträcker sig från frågor om användande av naturresurser och hållbara förpackningar till minskat avfall och minskade utsläpp av växthusgas. Vi lägger stor vikt vid att etablera långsiktiga samarbeten med leverantörer, som ger hög kvalitetsstandard och respektfullt utnyttjande av såväl miljö- som mänskliga resurser. Vi eftersträvar alltid att främja ett gott liv för alla, utan att äventyra kommande generationers behov.

GMP – Good Manufacturing Practice
GMP står för Good Manufacturing Practice och ett regelverk som syftar till att säkerställa att produkter som är direkt relaterade till människors hälsa, såsom läkemedel, medicinska verktyg, mat och kosmetika, produceras i säkra miljöer och förhållanden. Definierar och kontrollerar kvaliteten och tillförlitligheten på produktionsplats, miljö, verktygsutrustning och produktionsprocess, personal och råmaterial. GMP täcker också denna sektor med antagandet av kosmetiklagar, som ger godkännande av produkter i klassen “kosmetika”.

Hög kvalitet genom hela tillverkningsprocessen

HELOSAN® är dokumenterat ansvarig i enlighet med kosmetikaförordningen, miljö- och CSR-policyer. Våra säkerhets- och kvalitetskontroller i varje steg i produktionskedjan säkerställer att våra produkter har högsta möjliga kvalitet, i varje enskild enhet. Genom att driva och kontrollera hela processen från idé till produkt kan vi garantera såväl hälsosamma arbetsförhållanden som högkvalitativa formler med säkra ingredienser.

HELOSAN® produceras under GMP (Good Manufacturing Practice). Syftet med GMP är att leverera hudvård som konsumenten alltid kan lita på och känna sig trygg i att de är säkra såväl som effektiva. Med inrättandet av GMP Good Manufacturing Practices System kan vi säkerställa att våra produkter produceras under specificerade villkor och standarder som styr tillverkning, inklusive packning. I detta ingår även regler kring personalens utbildning och ansvarsförhållanden.

Trygghet för dig som konsument i GMP-produktion:

  • Säkerställer överensstämmelse med lagkrav i förhållande till kosmetikaförordningen.
  • Produkterna godkänns av en Qualified Person (QP) för att säkerställa kvalitet och tillförlitlighet.
  • Ökad medvetenhet om produktionssäkerhet hos anställda.
  • Säkerställer kontinuerliga kvalitetskontroll och färdighetstester.
  • Relevanta processer hålls under kontroll för att förhindra olika förväxlingar och fel under produktionen.
  • System för klagomål och produktåterkallelse upprätthålls.

Hållbara råvaror

Bra saker kommer från bästa möjliga källor. Därför ser vi till att allt vi har med i våra HELOSAN®-produkter är säkra och hälsosamma att använda och varför vi strävar efter att använda hållbart framställda råvaror där det är möjligt. Vi fortsätter ständigt att leta efter nya, ännu bättre ingredienser och alternativa källor för att minska vår miljöpåverkan så mycket som möjligt.

Genom ett helhetssynsätt kan syntetiska råvaror vara en tydlig fördel för både vår planet och vår hud. Dessa ingredienser framställs i laboratorium under studerande och säkra förhållanden. I många fall är syntetiskt producerade ingredienser mer rena och av mer konsekvent kvalitet. Exempelvis är mineraloljan paraffinum liquidum en syntetisk och mild ingrediens som med fördel används på en väldigt känslig hud eller en hud med eksem. En fördel med just syntetiska råvaror är att man inte tar av naturens resurser och dessutom får tillverkaren bättre kontroll över koncentrationen för att undvika hudreaktioner. I vissa fall kan detta göra syntetiskt producerade ingredienser det mer kontrollerade och resursvänliga valet.

Avfallsminskning & hållbar förpackningsfilosofi

För oss på HELOSAN® är det en självklarhet att alltid sträva efter att våra hudvårdsprodukter är lika mild mot vår planet som den är mot vår hud. Vår förpackningsfilosofi är “minska, återanvända, återvinna”. Genom att hålla tillverkning inom EU har vi på HELOSAN® ett stort fokus på att minimera klimatpåverkan från transporter av råvaror och slutprodukter.

Vi ser avfall som en resurs och arbetar mot en cirkulär ekonomi genom att använda återvunnet material. För du vet väl om att HELOSAN®-rören är tillverkade av PE-LD 04 återvinningsbar plast. Vi har även slopat dubbla förpackningar som exempelvis ytterkartong. Att använda mindre material till våra förpackningar sparar värdefulla resurser och hjälper till att undvika avfall. Mindre övergripande avfall innebär mindre föroreningar och mindre förbrukning av värdefulla resurser.

Vi fortsätter att utveckla både våra produktionsmetoder och förpackningar för att spara energi, råvaror och utsläpp.

Socialt ansvarstagande

Att skapa HELOSAN®s produkter är en gemensam insats, och vi känner oss ansvariga för alla inblandade. Vi ser till att alla som är involverade i att skapa våra HELOSAN®s hudvårdsprodukter behandlas som vi vill bli behandlade: med respekt och omsorg. Vår uppförandekod för leverantörer ställer höga krav vad gäller etisk handel och socialt ansvar. Vi är fast beslutna att skydda de mänskliga rättigheterna och tolererar inte tvångsarbete eller barnarbete, löner under existensminimum, korruption eller diskriminering i vår verksamhet och försörjningskedja.